IOGT á Íslandi

IOGT á Íslandi halda úti ýmsum verkefnum sem hafa að leiðarljósi að byggja upp og styrkja einstaklinga. IOGT hefur haft á stefnuskrá sinni að bæta samfélagið í öllum sínum verkefnum. Sagan ber með sér að IOGT hefur komið víða við og á eftir að gera margt í framtíðinni. Hér á vefnum gefst tækifæri til að kynna sér sumt af því sem er í boði og hvað er á bakvið.  Eitt af verkefnum IOGT eru forvarnir á breiðum grunni. IOGT er í samstarfi við mörg önnur félagasamtök og lætur sér varða það sem er að gerast á þeim vettvangi.


 

Frá IOGT á Íslandi í tilefni af jólum 22.12.2011

Frá IOGT á Íslandi í tilefni af jólum

Aðalsteinn Gunnarsson Framkvæmdastjóri skrifar

 
Virðum rétt barna, líka rétt þeirra gagnvart neyslu áfengis.
Hugur okkar leitar að góðum gildum í aðdraganda jóla. Hugurinn leitar til þeirra sem um allan heim beita sér fyrir friðsamlegri baráttu sína fyrir grundvallar mannréttindum. 
Þó að mannréttindabarátta sé mikilvæg, ekki síst fyrir börn og ungmenni úti í heimi, er nauðsynlegt að við missum ekki sjónar á málum sem gerast í okkar eigin samfélagi. Okkur hættir til þess að tengja baráttu fyrir mannréttindum þróunarlöndum eða einræðisríkjum en miklu síður aðstæðum í eigin landi og öðrum vestrænum ríkjum. Það getur á vissan hátt verið þægilegt að líta ekki í eigin barm, en sannleikurinn er sá að á hverjum degi brjótum við mannréttindi, m.a. á eigin börnum. Það gerist á götum úti, inni á heimilum og einnig í svefnherbergjum barna. Stundum án þess að við leiðum hugann að því.
Vinnuhópur á vegum alþjóðlegu ungmennasamtakanna Active fór nýlega yfir Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Barnasáttmálann sem á honum byggir og komst að þeirri niðurstöðu að samkvæmt a.m.k. fimmtán greinum Mannréttindasmáttmálans er brotið á rétti barna hvað varðar neyslu áfengis.  Rétti sem oft virðist hunsaður í stefnumörkun og ákvörðunum stjórnvalda. 
 
Rannsóknir sýna að neysla áfengis veldur öðrum en neytendunum sjálfum tjón með ýmsum hætti, ekki síst börnum og ungmennum. Til dæmis er áfengi viðurkenndur orsakaþáttur í 16% tilvika misnotkunar og vanrækslu gagnvart börnum. Í Þýskalandi fjölgaði komum barna og ungmenna á neyðarmóttökur um 170% á árunum 2000-2008 og áfengi er orsakavaldur 7, 4% í örorku og ótímabærum dauða í ríkjum Evrópusambandsins.
Framboð, aðgengi og ósvífin markaðssetning á áfengi gengur gegn mörgum ákvæðum Mannréttindasáttmálans og hefur áhrif á evrópsk ungmenni. Það er t.d. ekki spurning með stærstan hluta um hvort, heldur hvenær, börnin okkar byrja að neyta áfengis. Þau verða fyrir gífurlegum þrýstingi frá samfélaginu, þrýstingi sem haldið er uppi af hinum fullorðnu, m.a. með auglýsingum og annarri markaðssetningu áfengisframleiðenda og seljenda áfengis. Þetta er bein ógn við sjálfsákvörðunarrétt og sjálfsvirðingu barna og ungmenna.
 
Fleiri og fleiri fullorðnir gera sér grein fyrir þessu, sem marka má af því að 77% Evrópubúa styðja bann á áfengisauglýsingum, áróðri og annarri markaðssetningu áfengis gagnvart ungu fólki. Þrátt fyrir það láta stjórnmálamenn hjá líða að verja sjálfsagðan rétt barna og ungmenna til sjálfstæðrar ákvarðanatöku með því að banna afdráttarlaust áfengisauglýsingar og áfengistengdan áróður. Við þurfum að vernda mannréttindi barna og ungmenna í verki og gera betur í því að skapa þeim áfengislaust umhverfi og veita þeim frelsi til sjálfstæðis, þroska og heilbrigðs lífs. 
Markmið okkar í IOGT er lýðræðislegt samfélag, friðvænlegur heimur án áfengis og annarra vímuefna þar sem hver og einn fær notið sín. 
Við bendum á meðfylgjandi bækling sem unninn er af alþjóðlegu ungmennasamtökunum Active (í rafrænu formi) til frekari upplýsinga og umræðu. Bæklinginn má einnig sækja á netið af slóðinni: http://www.activeeurope.org/attachedFiles/documents/allrigths_booklet.pdf
 
 
Staðreyndir til íhugunar
•         Næstum 25% fimmtán ára unglinga í Evrópu eiga foreldra sem eru alkóhólistar.
•         Evrópska verkefnið Daphne sýnir að í 95% tilvika er áfengi aðal orsakavaldur ofbeldis gegn konum og börnum.
•         Í Evrópu búa um það bil 9 milljón börn og unglingar í fjölskyldum þar sem að minnsta kosti annað foreldrið er alkóhólisti.
•         Á Írlandi og Íslandi má rekja 71% heimilisofbeldis til misnotkunnar á áfengi og áfengi er talið meðvirkandi áhrifavaldur í 16% barnamisnotkunar og vanvirðu gagnvart börnum.
•         89% Evrópubúa vilja að bannað verði að selja og afhenda unglingum undir 18 ára áfengi.
•         77% Evrópubúa styðja að áfengiauglýsingar sem beint er að ungmennum verði bannaðar.
•         Drykkja foreldra leiðir til misnotkunnar á sjálfsöryggi barna og ungmenna.
•         Jafnvel þótt foreldrar séu eingöngu hófneytendur áfengis hefur það neikvæð áhrif á börnin.
•         7,4% fötlunar og ótímabærra dauðsfalla eru rakin til áfengis.
•         Jafnvel lítil áfengisneysla barnahafandi kvenna hefur gríðarleg áhrif á fóstrið.
•         Í þýskalandi varð 170% fjölgun á komum ungmenna á bráðamóttökur vegna áfengiseitrunar eða áfengisdauða á árunum 2000 – 2008.
•         Áfengisneysla skaðar milljónir annarra en áfengisneytandans sjálfs.
•         Í Evrópu er nútímans er ekki spurt hvort maður byrjar að drekka heldur hvenær maður byrjar að drekka.
•         Ungmenni geta ekki þrifist í núverandi áfengismenningu.
 
 
 
 

 

Til baka